Status szkolenia
Niezapisany
Cena
USD̶1̶9̶9̶ ̶z̶ł̶ 48 zł
Uzyskaj dostęp
Szkolenie
Materiały

MATERIAŁ KURSU JEST DOSTOSOWANY DO MATURY 2021

Magdalena Maciejewska przeprowadza dla nas kompleksowe przygotowanie do matury z języka polskiego. Kurs dzieli się na III Działy a te podzielone są na części.

Jeśli..:

– nie wiesz, czy powoływanie się piosenki, obrazy, filmy lub rzeźby na maturze jest dopuszczalne;

– masz problem z tworzeniem krótkich form wypowiedzi, które mogą pojawić się na maturze;

– gubisz się w tym, jakie lektury z czasów gimnazjum musisz przypomnieć sobie przed maturą… 

sięgnij po nasz dział I!

Dział I. Część I:

Po tym spotkaniu dowiesz się:

– czym różnią się teksty kultury od tekstów literackich i w jaki sposób z nich korzystać na maturze;

– wokół jakich motywów występujących w lekturach obowiązkowych mogą koncentrować się rozprawki maturalne;

– jakie lektury z gimnazjum powinieneś przypomnieć sobie przed egzaminem maturalnym;

– w jaki sposób efektywniej zapamiętywać nowe informacje.

Dział I. Część II:

Po tym spotkaniu dowiesz się:

jakie krótkie formy wypowiedzi mogą pojawić się na egzaminie maturalnym;

– z jakich elementów składa się ogłoszenie, zaproszenie oraz przepis;

– jakie wyróżnia się rodzaje dedykacji i czego nie można pominąć podczas ich pisania;

– o jakich zasadach należy pamiętać podczas przygotowywania streszczenia;

– jak napisać notatkę i komentarz, które zostaną ocenione na maksymalną liczbę punktów na egzaminie maturalnym.

Jeśli…

– Twoje rozprawki wciąż są nisko oceniane przez nauczycieli;

– nie potrafisz zbudować trafnego i pogłębionego argumentu;

– nie odróżniasz argumentów od przykładów…

sięgnij po nasz dział II!

Dział II. Część I:

Po tym spotkaniu dowiesz się:

jakie rodzaje argumentów pojawiają się w arkuszu maturalnym;

– z czego składa się prawidłowy zbudowany argument;

– w jaki sposób odróżniać argumenty od przykładów;

– z jakich argumentów i przykładów warto byłoby skorzystać przy tematach rozprawek związanych z:

* rolą pieniędzy w życiu człowieka;

* podróżami w codziennym życiu;

* karą ponoszoną za popełnione zło;

* poszukiwaniem swojej arkadii.

Dział II. Część II:

Po tym spotkaniu dowiesz się:

– o jakich 7 złotych zasadach musisz pamiętać, tworząc rozprawkę;

– jakimi zwrotami warto wzbogacić swój wstęp, rozwinięcie i zakończenie;

– z jakich strategii należy korzystać mając problemu z budowaniem wstępu oraz zakończenia w rozprawce;

– jakie tematy można określać mianem uniwersalnych i co to oznacza.

Dział II. Część III:

Po tym spotkaniu dowiesz się:

– na jakie błędy w rozprawkach najczęściej zwracają uwagę egzaminatorzy;

– jakich zwrotów unikać w rozprawce;

– jakie błędy ortograficzne i interpunkcyjne pojawiają się wśród maturzystów najczęściej i jak zapamiętać zasady z nimi związane;

– dlaczego nie warto inspirować się przykładami rozprawek z popularnych stron internetowych;

– jakich synonimów używać na egzaminie maturalnym, by zdobyć maksymalną liczbę punktów za ocenę środków językowych.

Jeśli…

– nie jesteś przygotowany do analizy tekstu poetyckiego, który w przypadku trudnego tematu rozprawki może okazać się Twoją ostatnią deską ratunku;

– ciągle mylisz poszczególne środki stylistyczne;

– analiza i interpretacja znaczą dla Ciebie to samo, podobnie jak narrator, podmiot i adresat liryczny…

sięgnij po nasz dział III!

Dział III. Część I:

Po tym spotkaniu dowiesz się:

– jak inaczej w poleceniach są nazywane środki stylistyczne;

– w jaki sposób zapamiętać podział środków językowych;

– czym różnią się od siebie poszczególne figury językowe;

– jakie środki artystycznego wyrazu pojawiają się najczęściej na maturze.

Dział III. Część II:

Po tym spotkaniu dowiesz się:

– czym różni się analiza od interpretacji poezji i jak w łatwy sposób ich dokonywać;

– o jakich elementach budowy wiersza należy napisać w analizie tekstu poetyckiego;

– jakiego rodzaju kontekstów należy szukać w utworach poetyckich;

– jakie funkcje pełnią rozmaite środki stylistyczne i jak to rozpoznawać.

Dział III. Część III:

Po tym spotkaniu dowiesz się:

– jakie motywy literackie najbardziej interesowały polskich noblistów;

– jak w praktyce poradzić sobie z analizą tekstu poetyckiego na maturze;

– kim byli poeci wyklęci i przedstawiciele pokolenia Kolumbów;

– na co zwrócić szczególną uwagę przy analizie i interpretacji wierszy.

Do całości dołączone są notatki powtórkowe od nauczyciela pomagające utrwalić Ci i powtórzyć materiał przed maturą.

Kurs przeprowadzony jest zgodnie z najnowszą podstawą programową. Zajęcia można w każdej chwili odtworzyć i następnie sprawdzić się w podanych quizach, a także uczyć samodzielnie z przygotowanych notatek.

Jeśli tego byłoby mało, kurs dostępny jest po zakupie przez rok, pozwalając na wielokrotne powtórki!

Masz jeszcze jakieś wątpliwości? Napisz do nas na kontakt@maturamasterclass.pl i zacznij porządne przygotowanie do matury już dziś!

Kup szkolenie aby otrzymać dostęp do notatek